FANDOM


Có 2 loại nhân viên khác nhau trong Pixel Worlds, đó là Administrators và  Moderators.

Administrators là Người quản lý cộng đồng, những người mà bạn có thể liên hệ trong Diễn đàn hoặc Người lập trình, là những người cập nhật và viết mã trò chơi, thêm các tính năng mới hoặc sửa lỗi và ổn định.

Moderators là những người đặc biệt, được chọn bởi Administrators.

Có 5 loại Moderators hiện đang tồn tại:

Forum Moderators giúp quản lý các diễn đàn và giúp giải quyết các vấn đề mà diễn đàn có. Giúp trả lời bất kỳ câu hỏi nào với nguồn đáng tin cậy nhất và khoá hoặc xóa các bài đăng không phù hợp trên diễn đàn.

Twitch/Youtube Moderatorsgiúp giảm thời gian chờ người xem đang spam và cấm họ xem luồng phát sóng. Cũng có thể xóa các tin nhắn spam.

Wikia Moderators trợ giúpWikia chính . Họ loại bỏ các trang không cần thiết và phục hồi những trang bị phá.

In-game Moderators giúp trừng phạt kẻ phạm luật trong trò chơi và giải quyết các vấn đề.

Discord Moderators giúp ngăn chặn spammer. 

Administrators

Tên
Commander_K
MASTERBRUCE
MidnightWalker
EndlesS
Dev
Jake
Unelias

Moderators

Forum Moderators

Tên
xSHANEx
SEAF
Freak
Hinter


Twitch Stream Moderators

Tên
Quqqo
Kissax


Discord Moderators

Tên
Recheh


Youtube Stream Moderators

Tên
xSHANEx
Nenkai


Wikia Moderators

Tên
Freak (BushPush)
ColdUnwanted
Mstar (Dr. mlem)


In-game Moderators

Tên
Sorsa
KUKKARUUKKU
Jimi
xSHANEx
Music
gracekelly
Invalid
Mod_Cadet


Khác

Nhân Vật Sự Kiện

Tên Sự Kiện
Krampus Christmas
Mr_Valentine Valentine
The Leprechaun St. Patrick's Day
Big Billy Summer
Jacko Halloween
Nether Vendor Netherworld