FANDOM


Giới Thiệu Sơ Về Luật

Bằng cách chỉnh sửa trong Wikia, bạn không được vi phạm bất kỳ Quy tắc nào. Phá vỡ bất kỳ Quy tắc nào sẽ dẫn đến những hình phạt!

Luật

Về Trang

Không tạo những trang mà không có công dụng hoặc liên quan đến game.

Về Chỉnh Sửa

Không được troll, ghi xàm trên những lần chỉnh sửa.

Không được điều chỉnh, thêm vào những thứ không cần thiết.