FANDOM


Gems

Gems có thể có từ Khối, Trang Trí, NềnDaily Bonus. Mỗi Khối, Trang TríNền rơi ra số lượng Gems khác nhau. Bạn cũng có thể có 75 Gems bởi xem một đoạn quảng cáo mỗi 4 tiếng (Mobile). Gems có thể dùng để mua các Gói Hàng, làm Global Messages (Tin nhắn thế giới), v.v...

Có 5 loại Gems.

  • Blue Gems có giá trị là 1.
  • Cyan Gems có giá trị là 5.
  • Purple Gems có giá trị là 20.
  • Green Gems có giá trị là 50.
  • Red Gems có giá trị' 100.

Bạcn ũng có thể mua Gems từ cửa hàng

Có 3 gói Gems. Giá thành của từng gói tuỳ thuộc vào nơi ở của bạn.